Päikesepargiga tõstad oma hoone energiamärgise klassi

Coop Sunergia päikesepark weeb
Coop Sunergia päikesepark weeb

Järjest enam kinnisvara omavaid ettevõtteid investeerivad päikeseenergiasse! Miks?

  • Päikesepaneelide hinnad on hetkel väga soodsad, investeering on ligi ~30% madalam eelnevatest aastatest, mis loob kiirema tasuvuse.
  • Ise toodetud ja tarbitud päikeseenergiast võrgutasusid maksma ei pea. Võrgutasud moodustava umbes 40% energia tasudest, mis on otsene kokkuhoid.
  • Ennustatakse võrgutasude tõusu, mis omakorda tõstab ise toodetud energia väärtust.
  • Läbi akulahenduste tõstetakse varustuskindlust, suurendatakse oma tarbimise määra ning piisava akumahu korral teenitakse lisatulu tunnipõhistest hinnaerinevustest.
  • Kõrgem energiamärgis, suurem energiatõhusus ja puhtam elukeskkond.
  • Meie klientide arvutatud tasuvusaeg projektidel on jäänud reeglina 4 – 7 aasta vahemikku!

Päikeseparki investeerides tõstad hoone energiamärgise klassi

Lisaks peavad tänapäeval ehitatavad uued hooned ja suuremad renoveeritud ehitised omama energiamärgist. Energiamärgis näitab hoone energiaklassi ja selle tõhusust, kus A-klassi tähisega hooned on ülimalt energiatõhusad ja kõige madalama energiatarbimisega.  

Energiamärgis antakse hoonetele, võttes arvesse nende projekteerimise või renoveerimise käigus tehtud energiatõhususe meetmeid. See hõlmab näiteks isolatsiooni, akende tõhusust, küttesüsteemi, ventilatsiooni ja valgustuse lahendusi. 

Energiamärgise eesmärk on suurendada teadlikkust energiatõhususest ja anda tarbijatele võimalus võrrelda erinevate hoonete energiatarbimist. Päikesepaneelide kasutuselevõtt on üks võimalik viis suurendada hoone energiatõhusust ja vähendada selle keskkonnamõju. 

Päikesepaneelid aitavad katta hoone energiavajadust ja vähendada sõltuvust traditsioonilistest energiaallikatest. Päikesepark on aga osa laiemast strateegiast, mis suurendab hoone energiatõhusust ja jätkusuutlikkust. 

Seega on kinnisvara arendajatel tänapäeval väga oluline roll jätkusuutliku arengu edendamisel, kus üheks võimaluseks on päikeseparkidesse investeerimine. Päikeseparkide integreerimine kinnisvaraprojektidesse on mitmekülgne ja jätkusuutlik strateegia, mis ühendab majanduslikud, keskkonnaalased ja sotsiaalsed eelised, viies kinnisvara arenduse uuele tasemele:

ENERGIATÕHUSUS – Päikeseparkide rajamine võimaldab kinnisvara arendajatel muuta oma projekte energiatõhusamaks ja vähendada ökoloogilist jalajälge. 

KULUDE KOKKUHOID – Vähenda märgatavalt kinnisvara ülalpidamiskulusid, kuna päikesepaneelide abil toodetud elekter võib katta osa või isegi kogu hoone energiavajadusest. Lisaks avaneb võimalus müüa ülejäävat päikeseenergiat võrku, suurendades seeläbi tulubaasi.

KINNISVARA VÄÄRTUSE TÕUS – Päikeseparkide rajamine suurendab kinnisvara väärtust ja atraktiivsust. Klientide ja investorite seas on kasvanud nõudlus keskkonnasõbralike lahenduste järele ning päikesepargid on tihti oluliseks müügiargumendiks. 

PUHTAM ELUKESKKOND – Päikeseenergia tootmine vähendab kohalikku saastet, luues seeläbi puhtama elukeskkonna. 

“Võtmed kätte” lahendus Sunergiast!

Sunergiast saate “võtmed kätte” päikesepargi lahenduse. Võttes arvesse teie tarbimisajaloo ja tarbimise prognoosi modelleerime teie eesmärkidest lähtuvalt efektiivseima tootlikkusega päikesepargi vajadusel koos akulahendusega

Kasutame parimaid tehnoloogilisi tooteid ja lahendusi olles konkurentidest sammukese alati eespool. Teeme oma tööd kirglikult, kvaliteetselt ning panustame taastuvenergia lahenduste innovatsiooni.

Võta ühendust ja suurenda oma kinnisvara energiatõhusust: sales@sunergia.ee või +372 588 48 770