Päikesepark "võtmed kätte"

Päikeseparkide "võtmed kätte" täisteenus

Päikeseparkide arendamine, planeerimine, ehitamine on meie kirg ja igapäevane tegevus. Teie soovide põhjal planeerime ideaalse päikesepaneelide paigutuse ja tagame, et saate parima hinna ja kvaliteedi suhte ning maksimaalse tootlikkuse.

Konsultatsioon ja analüüs

Tagame, et Teie päikesepark on planeeritud vastavalt nõuetele. Jagame infot käimasolevate taastuvenergia toetuste ja muudes päikesepargiga seonduvates küsimustes.

Mida sisaldab konsultatsioon?

Konsultatsiooni käigus selgitame välja kliendi vajadused, mille põhjal koostame täpse hinnapakkumise. Vaatame üle kõige sobivamad päikesepaneelide asukohad ja paigaldusviisid (maapinnale paigaldus, lame- või viilkatused). Vajadusel anname nõu ka taastuvenergia toetuste ja rahastamise osas. Meie jaoks on oluline toetada klienti ja olla usaldusväärne partner kuni päikesepargi valmimiseni.

Tasuvusanalüüs

Jätkuvate kõrgete elektrihindade ning päikesepaneelide hindade odavnemise tõttu on päikeseparkide tasuvusaeg keskmiselt juba 8 aastat.

Samuti on hea meeles pidada, et mida rohkem päikesepaneelide tootmine kattub hoone elektritarbimisega, seda kiirem on päikeseinvesteeringu tasuvusaeg.

Tasuvusanalüüs määrab kui pika aja jooksul päikesepark end ära tasub. See sõltub tavaliselt mitmest tegurist

Tootlikkuse
prognoosimine

Päikeseenergia tootlikkus mõjutab tasuvusaja arvutusi. Tootmisgraafik prognoosib, kui suur osa võrgust ostetavast energiast kaetakse tulevikus päikeseenergiaga. See omakorda annab hea ülevaate päikeseelektrijaama tasuvusajast.

Enamikul juhtudel paigaldatakse päikesepaneelid suunaga lõuna poole.

Päikesepargi tootlikkus sõltub otseselt ilmast. Jõudlust mõjutavad ka päikesevalgus, pilvede tihedus, varjud, tolm, tuul ja lumi. Talvisel ajal võib paneelide alumised servad lumest ja jääst puhastada, et päikesevalgus paremini läbi pääseks. See tagab paneelidelt jää kiirema sulamise päikeseenergia soojendava efekti tõttu. Tootlikkuse arvutamiseks on mitmeid tööriistu, näiteks Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud päikesekalkulaator PV-GIS, mis annab ülevaate päikesepargi igakuisest ja aastasest tootlikkusest vastavalt asukohale.

Inverteri ülemõõtmine

Inverteri üledimensioneerimine  suurendades päikesepaneelide koguvõimsust üle inverteri võimsuse. Üledimensioneerimine on mõistlik , sest Eesti kliimas ei ole nii palju  , et paneelid saaksid  oma   töötada. Inverteri ja päikesepaneelide üledimensioneerimise   suhe olenevalt paigutusest ja tootjast jääb vahemikku 1,3 – 1,5.

Päikesepargi dokumentatsioon

Dokumentatsiooni ja erinevate lubade taotlemise protsess võtab päikesepargi projektist kõige kauem aega. Päikesepargi täisteenuse ühe osana valmistame kliendi jaoks ette kõik vajalikud dokumendid ja load (projekti dokumentatsioon, ehitusluba, teostusjoonised, elektripaigaldis, materjalide sertifikaadid, seadmete garantii dokumendid, kohaliku omavalitsuse kasutusluba, serveriteenuse kasutamise leping). Kliendi poolt vajame kogu protsessi jooksul vaid mõnda allkirja.

Planeerimine, maamõõtmine ja geodeesia analüüs

Teostame vajalikud mõõtmised, planeerimised ja analüüsid. Kui on olemas Elektrilevilt kinnitus liitumise jaoks, siis saab edasi liikuda päikeseelektrijaama projekti dokumentatsiooniga ja luua teostusjoonised. Teostusjoonised sisaldavad paigaldusplaani, ühendusplaani ja kilbiskeemi. Paigaldusplaani põhjal viiakse läbi maamõõtmised ja vajadusel ka geodeesia analüüs. Enne iga paigaldamist teostame vajalikud maamõõtmised, et kõik oleks vastavuses dokumentatsiooni ja lubadega.

Projektijuhtimine, paigaldus ja elektrilised lahendused

Kui dokumentatsioon ja lubade korraldus on paigas – alustatakse päikesejaama paigaldusega. Paigaldustööd sisaldavad kõike, alates kinnituskonstruktsioonidest kuni elektritarvikuteni. Ehitustööd viiakse läbi vastavalt projekti tehnilistele nõuetele. Paigaldustööd võivad võtta ühest päevast kuni paari nädalani, kõik sõltub projekti suurusest. Keskmise suurusega päikeseelektrijaama paigaldus võtab tavaliselt aega mõni päev.

Seejärel teostatakse elektripaigaldised, mis sisaldavad nõuetekohast deklaratsiooni koos kilbi deklaratsiooniga. Viimase etapina hoolitseme päikesejaama tööle seadistamise ning sisse lülitamise eest. Kasutame päikeseelektrijaamade ehitamiseks ainult kvaliteetseid maailma tippklassi päikeseparkide tooteid. Ülevaade meie pakutavatest toodetest leiab siit.

Kas otsite oma päikesepargi rajamiseks usaldusväärset partnerit?

Sunergia tegeleb päikeseparkide arendamise ja paigaldamisega nii ettevõtetele kui ka eraklientidele