Alates augustist saavad ettevõtjad taotleda kuni 200 000€ investeeringutoetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks.

 

Kes saavad toetust taotleda?

 

  • mikroettevõtjatest põllumajandustootjad,
  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad,
  • avaliku sektori põllumajandusettevõtjad,
  • põllumajandusvaldkonna muuseumid.

 

Maapiirkonda investeeringut teha soovivad ettevõtted, kes on vähemalt 2 aastat tegutsenud (ületanud 2 eelmisel aastal 4000€ käibe). Ettevõte ei pea asuma ise maapiirkonnas, oluline on, et tehtav investeering oleks maapiirkonnas. Maapiirkond võib olla ka linn, kui seal on <4000 elanikku.

 

Millal toimub taotlusvoor?

 

Toetust saab taotleda 9. augustist 6. septembrini 2023. a.

Kui suur on toetus?

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000€.

Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:

  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
  • põllumajandustootjale kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 

Milleks saab toetust kasutada?

 

  • Päikesepargi rajamiseks
  • Hoone ehituseks või renoveerimiseks
  • Uue masina või seadme soetuseks. Võimalik taotleda nii statsionaarse kui ka mobiilse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.
  • Rändkaupluse soetamiseks

Aitame taotluse sisse viia, võta meiega ühendust ja täida allolev kontaktivorm: