Miks tasub 2023. aastal investeerida päikeseparkidesse?

Elektrihinnad on madalad, kohati isegi nullis, mis on tekitanud kahtlusi ja arutelusid päikesepargi tasuvuses. Ekspertide hinnangul ei jää elektrihinnad selliselt püsima ja varsti on oodata hindade kasvu. Seega on siiski täna arukas samm paigaldada maja katusele või tühjalt seisvale maapinnale päikesepark. Päikeseenergia on säästev ja keskkonnasõbralik alternatiiv traditsioonilisele elektrile, mis toob palju eeliseid nii rahaliselt kui ka ökoloogiliselt.

 

Päikesepargid on strateegline investeering tulevikku

 

Viimased aastad on näidanud seda, et maailm on pidevas muutumises ja konkreetsetele hindadele pikemas perspektiivis lootma jääda ei saa. Kuigi hetkel on elektri hind madal, siis ei oska keegi veel kindlalt prognoosida tuleviku elektri hindasid. 

Päikesepargi rahaline tasuvus pole kuhugi kadunud. Endiselt aitab päikesepark elektrikuludelt kokku hoida. Nullhinnad on pannud inimesi üha enam mõtlema päikeseenergia salvestamisele ja soovitakse liita olemasolevale päikesepargile akulahendus või võetakse pakkumised uue päikesepargi ehituseks koos akulahendusega. Akulahendus annab võimaluse salvestada päikeseenergiat või ka madala hinnaga võrgus olevat energiat ning kasutada seda juhul, kui elektrihind on kõrge või päikeseenergiat pole hetkel parasjagu. 

Seega päikeseenergiale üleminekuga saavad eramajapidamised vähendada oma elektrikulusid isegi kuni 50%. Lisaks annab see rohkem vabadust pidevalt kõikuvates elektrihindadest ning võimaldab paremini optimeerida aastaringseid elektrikulusid.

 

Päikesepaneelide paigaldamiseks on võimalik kasutada riiklikke toetusi

 

Eestis on mitmed fondid ja rahastused nii eraklientidele kui ettevõtetele, mis toetavad päikesepaneelide soetamist ja paigaldamist. Lisaks on erinevad toetused ka päikeseenergia salvestamiseks, mille nõudlus täna turul on kiirelt kasvamas. 2023. aastal on võimalus saada nii rekonstrueerimistoetust, kui ka mitmeid investeeringu toetusi, mis annavad võimaluse vähendada oma investeerimiskulusid päikesepargi ehitusel. Järgnevalt toome ülevaate erinevatest toetustest, mis on abiks päikeseparkide ehitusel.

 

Kredexi eesmärk on pakkuda maailma parimatel praktikatel põhinevaid finantslahendusi. Koostöös teiste finantsturu osalistega arendatakse järjepidevalt oma teenuseid, et pakkuda muutuvas majanduskeskkonnas sobivaid finantseerimisvõimalusi. Aastatega on KredExist saanud arvestatav lüli Eesti finantsasutuste ja laenusoovijate ning eksportijate ja välisostjate vahel. Kredex pakub järgmisi toetusi:

  • Korterielamu päikesepaneelide toetus, kus toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. Loe lähemalt >>

  • Rekonstrueerimistoetus, millega rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu. Loe lähemalt >>

  • Väikeelamute rekonstrueerimistoetus, mille abil aidatakse omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst. Loe lähemalt >> 

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on PRIA ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine. PRIA pakub toetust:

  • Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. Ettevõtjad saavad taotleda kuni 200 000€ investeeringutoetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks, mis hõlmab ka päikesepargi rajamist. Loe lähemalt >>

 

EAS-i eesmärkideks on suurendada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, arendada ettevõtlust ja elukeskkonda. EAS toetab ettevõtteid:

  • Ettevõtja varustuskindluse toetus, millega riik toetab elektri varustuskindluse tagamist neile ettevõtetele, kes on olnud enim mõjutatud kõrgetest energia hindadest. Toetusmeede võimaldab sellistel ettevõtetel taotleda sõltuvalt ettevõtte suurusest kuni 500000€ toetust taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete paigaldamiseks. Näiteks toetust saab kasutada päikesepargi rajamiseks või salvestusseadme ostmiseks. Loe lähemalt >>

Kindlasti tasub arvestada seda, et erinevate fondide rahastamise võimalused ja tingimused võivad aja jooksul muutuda. Seetõttu on soovitav külastada vastavate asutuste kodulehti või võtta nendega otse ühendust, et saada kõige värskemat infot rahalise toetuse kohta päikeseparkide paigaldamiseks Eestis.

 

Päikesepaneelid aitavad kasvatada kinnisvara väärtust

 
Viimastel aastatel on energiatõhusus muutunud oluliseks teguriks potentsiaalsete ostjate valikutes kodus soetamisel. Hoone energiatõhusus on oluline nii keskkonna kui ka majandusliku jätkusuutlikkuse seisukohalt. Energiatõhusus näitab seda, et hoone kulutab vähem energiat ja ressursse ning seetõttu on ka energiakulud madalamad. Energiatõhususe parandamiseks on palju erinevaid võimalusi, näiteks kasutada elektri tootmiseks päikesepaneele. Paigaldades oma kinnisvarale päikesepaneelid, ei vähendata sellega mitte ainult energiakulusid, vaid ühtlasi muudetakse oma kinnisvara atraktiivseks neile, kes otsivad säästlikumaid ja energiatõhusamaid lahendusi kodu soetamisel. Seega on ühelt poolt kasulik oma energia kulusid kokku hoida ja teisalt soovides kinnisvara müüa, tõstab päikesepaneelide kasutuselevõtt kinnisvara väärtust.

 

Akulahendusega päikesepark annab võimaluse olla sõltumatu elektrivõrgust

Paigaldades päikesepargi koos akulahendusega aitab see parandada elektri tarnekindlust ja vähendada sõltuvust välisest elektrivõrgust, mis võib olla eriti kasulik piirkondades, kus elektrikatkestused on sagedased või kui on soov suurendada oma energiasõltumatust.

Akud suudavad salvestada päikesepaneelidest toodetud elektrit ning seda energiat saab kasutada elektrikatkestuse ajal, et töös hoida olulisi seadmeid nagu valgustus, kütteseadmed, külmik jne. See on eriti kasulik juhul, kui elektrikatkestus kestab pikka aega. Akude olemasolu võimaldab varustada energiaallikat ka öösel või pilves päevadel, kui päikesepaneelide tootlikkus on piiratud. See suurendab sõltumatust võrgust ja tagab alati juurdepääsu elektrile.

 

Päikesepaneelide hinnad on stabiliseerunud

Võrreldes viimaste aastatega, on päikesepaneelide hinnad stabiliseerunud ja märgata on hinnalangust. Tehnoloogilised edusammud, suurenenud tootmine ja tihedam konkurents päikesepaneelide turul on aidanud kaasa nende hindade odavnemisele. Odavamad tootmiskulud ja efektiivsemad tootmisprotsessid on võimaldanud päikesepaneelidel olla laiemalt kättesaadavad. Kindlasti tasuks meeles pidada, et päikesepaneelide tehnoloogia areneb pidevalt ja hinnad võivad mingil hetkel taaskord tõusma hakata. Lisaks kasvab pidev rohetehnoloogia kasutuselevõtt ja kui see hakkab järsult tõusma, tõstab see ka seadmete hindasid. Seega parim aeg päikesepaneelide ostmiseks on praegu – siis, kui nõudlus nende järele pole ülemäärane. Praegust stabiilset hinna olukorda tuleb kindlasti ära kasutada ja päikesepaneelid soetada, et hakata kohe säästma ja lõigata kasu soodsatest turuhindadest.

 

Päikesepark on keskkonnasõbralik

Võttes kasutusele päikeseenergia, toetad keskkonda. Päikesepargid toodavad elektrit päikeseenergia abil, mis on taastuvenergia allikas. See tähendab, et päikesekiirgus on lõpmatult kättesaadav ning selle kasutamine ei kurna loodusvarasid nagu fossiilkütused. Lisaks ei tekita päikesepargid õhu- ja veesaastet ega süsihappegaasi heidet, mis on tavaline fossiilkütuste põletamisest tulenev saaste. Seega aitavad päikesepargid vähendada kliimamuutuste ja õhusaaste probleeme. Päikeseparkide paigaldamisel on madala ökoloogiline jalajälg, kuna päikeseparkide ehitusel ei vaja suuri maa-alasid või infrastruktuurilisi muutusi. Nad saavad eksisteerida olemasolevatel pinnastel, nagu näiteks katustel või maa-aladel, mis ei sobi muudeks otstarveteks.

 

Alusta juba täna ja paigalda katusele või tühjalt seisvale maa-alale päikesepark. Sunergia pakub päikeseparkide “võtmed kätte” lahendust. Päikeseparkide arendamine, planeerimine, ehitamine on meie kirg ja igapäevane tegevus. Kliendi soovide põhjal planeerime ideaalse päikesepaneelide paigutuse, tagame parima hinna ja kvaliteedi suhte ning maksimaalse tootlikkuse. Võta ühendust: sales@sunergia.ee