Miks on mõistlik päikesejaama üledimensioneerimine?

0413DEC1 76BB 41F3 9CE9 F990370B229E 1 105 c
0413DEC1 76BB 41F3 9CE9 F990370B229E 1 105 c

Inverter on päikesesüsteemi üks kõige olulisemaid osasid, mis määrab ära kui palju päikeseenergiat saadakse. Vastavalt päikesepargi paneelide arvule ja võimsusele valitakse ka inverteri võimsus. Kõik liitumised, mis toimuvad elektrivõrguga tehakse alati inverteri võimsuse järgi. Kui paigaldada 50 kW inverter, mis vastab 50 kW päikesepaneelide võimsusele, siis sellist väljundvõimsust ei pruugi Teie päikespark reaalses elus kunagi saavutada! Seda põhjusel, et päikesepaneelid toodavad harva nii palju võimsust kui nende tootjad maksimum võimsuseks on lubanud.

PV modules have ratings which define how they will operate. Solar panels products have been tested in ideal environments. Their power, current and voltage ratings are all defined at Standard Test Conditions (STC).  

Maksimum võimsused on saavutud kasutades Standardseid Katsetingimusi (STC), milleks on:

Praktikas takistavad päikesepaneelide tootlikkust halvad ilmastikutingimused, kus väiksema päikesekiirguse korral ei suuda päikesepaneelid töötada enda maksimaalse väljundvõimsuse juures. Lisaks sõltub päikesepaneeli võimsuse saavutamine päikesejaama paigutusest lõuna suhtes, geograafilisest asukohast, kaldenurgast, võimalikud varjutused (teised majad, puud jne). Mida suurem on kadu/varjutus või n-ö mitte-ideaalsed tingimused, seda rohkem on vaja päikesepaneele süsteemi juurde lisada.

Tasub paigaldada suurema koguvõimsusega päikesepaneelid, et saavutada inverteri maksimaalne väljundvõimsus ehk teisisõnu kasutada päikesejaama üledimensioneerimist.

When the total capacity of the solar panels is greater than that of the inverter the panels are usually said to be “oversized” or the inverter “overclockedSee tähendab, et päikesepaneele paigaldatakse suurema koguvõimsusega, kui on inverteri maksimaalne väljundvõimsus. Näiteks 10 kW inverteri külge ühendatakse 13 kW jagu päikesepaneele. Sel juhul on ülekate 30%.

Päikesejaama inverteri üledimensioneerimine:

Inverteri valik

Kõik turul olevad inverterid suudavad probleemideta ja ohutult toime tulla kuni kolmandiku võrra suurema koguvõimsusega, kui päikesesüsteem on korralikult konstrueeritud. Inverteritootjad on loonud oma tooted selliselt, et inverterisse sisenev pinge ja vool ei ületa kunagi nende määratud piire.

Mõnikord sõltub inverteri valik näiteks päikesepargi üledimensioneerimise suurusjärgust Osad inverterite tootjad suudavad pakkuda paindlikumat lahendust ehk suuremat üledimensioneerimise võimalust. Kõige populaarsemad on inverterid tootjatelt Sungrow ja Huawei.

Kui 50 kW nimivõimsusega Sungrow inverteri maksimaalne sisendvõimsus on ligi 65 kW siis Huawei 50 kW nimivõimsusega inverteri puhul on maksimaalne sisendvõimsus ligi 58 kW. Selle põhjal saab näha, et ühe tootja inverteri külge ühendada võimalik teoreetiliselt ligi 7 kW jagu rohkem päikesepaneele. Uuemad inverterid lubavad kuni 1,5*üledimensioneerimist, näiteks Growatt inverterid Alati on mõistlik oma paigaldajaga üle kontrollida, milline inverter on teie päikeseenergiapargi jaoks sobiv.

Soovituslik üledimensioneeringu protsent jääb umbes 20% – 35% vahemikku. Oluline on alati järgida kohalikke elektri eeskirju ning kasutada vastava kvalifikatsiooniga elektrikke ja paigaldajaid. Also solar power park documentation will include all of the necessary inverter instruction and safety instruction.

Based on Sunergia experience, all of the solar parks we have built in the Baltics – we have used the opportunity to oversize the inverters, which benefits with more efficient solar power park. Rõhutame üle, et kõik siiski sõltub igast projektist, mille puhul on oluline konsultatsioon ja personaalne lähenemine, mida Sunergia päikeseeksperdid pakuvad.

Kasutatud allikad: